Nieuws

WKKGZ

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Vergewisplicht nieuwe medewerkers Volgens de Wkkgz bent u verplicht om het arbeidsverleden Learn more
Spring naar toolbar