Klachtenregeling

 

Klachtenregeling 2017 conform de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)

1. De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris staat elke Mondzorg-deelnemer ten dienste.

Vanaf 1 januari 2017 blijft de klachtenfunctionaris de belangrijkste persoon bij de afhandeling van een klacht over behandeling, communicatie of bejegening. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt. De Geschillencommissie treedt pas op nadat de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing is kunnen komen.

2. De klachtencommissie

Vanaf 1 januari 2017 is de formele uitspraak van de klachtencommissie niet meer het eindpunt van een klachtenprocedure. De klager die zich niet kan vinden in de uitspraak van de klachtencommissie kan zich vanwege de nieuwe regeling wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van erisietsmisgegaan.nl

Op verzoek van de klager, tandarts of klachtenfunctionaris kan de klachtencommissie een onderbouwing meegeven van haar uitspraak ten behoeve van de geschillencommissie.

3. De Geschillencommissie (verplicht)

De wet eist een geschillencommissie die geheel onafhankelijk is. Mondzorg Support heeft daarom een collectief voor al haar deelnemers bij erisietsmisgegaan.nl dit is onafhankelijke geschillencommissie.

Deze ‘Geschillencommissie’ is door de minister van VWS goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de Wkkgz 2016. Haar uitspraken tot een boete van maximaal €25.000 zijn bindend.

Meld u hier aan! Met deze digitale aanmelding bent u verzekerd van de wettelijke klachtenregeling en de WKKGZ inclusief Klachtfunctionaris/klachtenbureau en aansluiting bij de Geschillencommissie via Mondzorg Support bij erisietsmisgegaan.nl. 

Bent u KOM Nederland deelnemer en deelnemer bij Mondzorg Support valt u voor de WKKGZ automatisch binnen het collectief van de geschillencommissie van erisietsmisgegaan.nl.

Extra kosten:

wanneer de behandelaar er zelf niet uitkomt met de patiënt en het kosteloze voorportaal van Mondzorg Support ook niet uitkomt kan patiënt zich melden bij erisietsmisgegaan.nl met een onvrede melding. Hier zijn kosten aan verbonden ad: € 275,- exclusief btw wanneer dit niet werkt en patiënt meldt zich bij de geschilleninstantie zijn de kosten voor het in behandeling nemen € 1500,- exclusief btw echter is dit veelal gedekt door uw beroeps aansprakelijk verzekering check uw verzekering daarom goed om verrassingen te voorkomen.

Deelname geschiedt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan echter uiterlijk 4 weken voorafgaand van het nieuwe kalenderjaar.

Spring naar toolbar