Klachtenregeling

Klachtenregeling 2017 conform de nieuwe

Wet Kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)

 

De Mondzorg-klachtenfunctionaris

De klachtfunctionaris blijft alle klachten in behandeling nemen conform de oude klachtregeling. Elke klacht zal gericht zijn op het direct oplossen van de klacht.

 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris staat elke Mondzorg-deelnemer ten dienste.

Vanaf 1 januari 2017 blijft de klachtenfunctionaris de belangrijkste persoon bij de afhandeling van een klacht over behandeling, communicatie of bejegening. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt. De Geschillencommissie van stichting Zorggeschil treedt pas op, nadat de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing is kunnen komen.

 

klachtencommissie (stichting Zorggeschil)

Vanaf 1 januari 2017 is de formele uitspraak van de klachtencommissie niet meer het eindpunt van een klachtenprocedure. De klager die zich niet kan vinden in de uitspraak van de klachtencommissie kan zich vanwege de nieuwe regeling wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van stichting Zorggeschil.

Op verzoek van de klager, tandarts of klachtenfunctionaris kan de klachtencommissie een onderbouwing meegeven van haar uitspraak ten behoeve van de geschillencommissie van stichting Zorggeschil.

Geschillencommissie (verplicht)

De wet eist een geschillencommissie die geheel onafhankelijk is. Mondzorg Support heeft daarom een collectief voor al haar deelnemers bij stichting Zorggeschil.

Deze ‘Geschillencommissie’ is door de minister van VWS goedgekeurd en voldoet aan de eisen van de Wkkgz 2016. Haar uitspraken tot een boete van maximaal €25.000 zijn bindend.

Meld u aan! Klik hier Met deze digitale aanmelding bent u verzekerd van de wettelijke klachtenregeling en de WKKGZ inclusief Klachtfunctionaris/klachtenbureau en aansluiting bij de Geschillencommissie van stichting Zorggeschil.

Bent u KOM Nederland deelnemer en deelnemer bij Mondzorg Support valt u voor de WKKGZ automatisch binnen het collectief van stichting Zorggeschil onder nummer ZG253

Spring naar toolbar