Ik ben patiënt

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Doe uw mond open bij de tandarts!

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vaak helpt het uw onvrede met uw tandarts te bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u bij Tandarts Support terecht.

Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen:

Praat met uw tandarts:

Vertel uw tandarts waarover u niet tevreden bent en vraag hem of haar om een verhelderend gesprek. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt uw irritaties bespreken aangeven en de tandarts kan uitleggen waarom hij of zij u op een bepaalde manier heeft behandeld. Zodra u uw de tandarts heeft laten weten dat u een probleem heeft, komt u vaak gezamenlijk tot een oplossing.

Tandarts Support-klachtenregeling:

Als u deze stappen heeft doorlopen en er niet uit bent gekomen met uw tandarts, kunt u als uiterste middel een officiële klacht tegen uw tandarts indienen. Dit kan via Tandarts Support indien uw tandarts bij Tandarts Support-klachtenregeling is aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Voor het ingaan van de officiële klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden. De regeling biedt twee mogelijkheden.

Tandarts Support kan:

  • een bemiddelende rol spelen;
  • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een niet bindende uitspraak.

Bemiddeling

Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Schriftelijk worden beide partijen gehoord. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u Tandarts Support vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts wordt gevraagd een schriftelijke verklaring in te dienen. Als de Commissie extra verheldering wenst, wordt 1 of beide partijen uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts

 

MELD HIER UW KLACHT: klachtenregeling@tandartssupport.nl

Spring naar toolbar