Ik ben patiënt

KLACHTENREGELING IN DE MONDZORG, HOE WERKT DAT?

Klachtenregeling

Uw zorgverlener heeft u tijdens uw eerste gesprek ingelicht over zijn/haar klachtenregeling. Deze klachtenregeling is u overhandigd, of ligt in de wachtruimte, of vindt u op de website van de zorgaanbieder. Meestal verloopt het contact met uw zorgverlener zonder problemen. Maar soms gaat er iets mis. Denk aan een behandeling die niet volgens plan verloopt, of u bent niet tevreden over de geleverde zorg.

In gesprek gaan

In dat geval gaat u eerst in gesprek met uw zorgverlener. Het kan namelijk zijn dat er een misverstand is en uw zorgaanbieder kan u daarover meer uitleg geven. Maar ook als er iets mis is gegaan stellen veel zorgverleners het op prijs als u uw bedenkingen uit. Zij leren er van en kunnen daarmee in de toekomst hun zorg verbeteren. Doe dit echter op tijd voordat de emoties te hoog zijn opgelopen.

Werkwijze gesprek met de zorgverlener

Neem iemand mee

Het kan handig zijn om iemand mee te nemen als u uw gesprek met uw zorgaanbieder aangaat. Zij kunnen u aanvullen, of het gesprek namens u voeren. Zodat het gesprek minder geëmotioneerd verloopt en alles op tafel gelegd kan worden.

Maak een aparte afspraak

Maak een afspraak met uw zorgverlener voor een gesprek en geef kort aan dat er voor u onduidelijkheden zijn die u nader toegelicht wilt zien. Zo kan uw zorgverlener zich voorbereiden op het gesprek. Een zorgaanbieder mag u niets in rekening brengen voor de tijd die hij/zij aan de klacht besteedt.

Doel van het gesprek

Wat wilt u bereiken met het gesprek?

Wilt u

  • uw verhaal kwijt
  • een excuus
  • voorkomen dat dit nog meer mensen in de toekomst overkomt?

Schrijf dit op en bespreek het met diegene die u eventueel vergezelt.

Laat een verslag maken

Sluit uw gesprek af met het verzoek dat de zorgverlener een verslag maakt van het gesprek. U weet dan of de zorgverlener u goed begrepen heeft. Bij eventuele onduidelijkheden kan u dan meteen nog even contact met hem opnemen. Spreek ook af dat uw zorgaanbieder u op de hoogte houdt.

Tussenstap Mondzorg Support

U neemt contact op met Mondzorg Support wanneer communicatie met zorgverlener stroef verloopt. Deze zal trachten op te treden als hulp in die communicatie.

Klachtfunctionaris

Wanneer de hulp in communicatie niet heeft geholpen kunt u gebruik maken van de onafhankelijke klacht functionaris van “erisietsmisgegaan.nl”. Er is iets misgegaan neemt uw klacht in behandeling en zal trachten, dmv 4 fases toe te passen, uw onvrede op te lossen.

  • er samen uitkomen
  • klacht
  • mediation
  • geschillencommissie

Download onze klachtenregeling

Download ons geschillenreglement

Spring naar toolbar